Καμπαρέ των Ζώων
Θεσσαλονίκη- Αθήνα
Αθώα Πλάσματα
ΣΚΕΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
Κλεψύδρα
Περσεφόνη, το βιβλίο