η νέα έκθεση που διοργανώνουμε στο open C.A.S.E. 303 - Λ. Κηφισίας 303, τηλ.: 211 4064986