Λίλα Παπούλα - Ότι Απέμεινε
Music: Erick Satie (1866 - 1925) - Gossienne 1