Η Δική μας Γνώμη, 2015." Η δική μας Γνώμη"¨: μια δράση προβολών, ψηφοφορίας και κινηματογραφικής κριτικής πάνω σε μαθητικές ταινίες . Μια πρωτότυπη ιδέα που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά τόσο τη διά ζώσης συζήτηση όσο και την online συμμετοχή. Βασίζεται σε προβολές και ψηφοφορία πάνω στις βραβευμένες μαθητικές ταινίες του Διαγωνισμού Βιντεομουσεία 2014. Στόχος της να βάλει τα παιδιά σε μια νεανική συζήτηση και διαπραγμάτευση τόσο με τα θέματα των συνομηλίκων τους (σχέσεις, σύμβολα, εκφοβισμός, ψηφιακά μέσα, όνειρα για το μέλλον, ο "φόβος" για το Γυμνάσιο, επιλογές μέσα στην κρίση κ.α. ) όσο και με τη γλώσσα των ταινιών που, υποσυνείδητα τη χρησιμοποιούν καθημερινά!
Pin It