Καραντίνα στη Βία #SpeakUp
BlackDogHat - Angels of Us
Lamia Bedioui & Σόλης Μπαρκή
Λουκουμάκι Συριανό
Tiny Jackal - Xειμώνες
Fin’amor
Stringless
Παράθυρο στο φως
Afaza - Επ ώμου
Cameres
Evdemon - Ξεχνάμε
Lamia Bedioui & Solis Barki