Μια ταινία των
Νικόλα Μακρή και Μιχάλη Γιγιντή

Παραγωγή : ΠΛΕΓΜΑ για το www.dancefestival.gr
Συμπαραγωγή: Νικόλας Μακρής, Μιχάλης Γιγιντής
Εκτέλεση Παραγωγής : #Giftorema Productions: Αγγελέτου Κωνσταντίνα, Καπότσης Γιώργος, Πέγιου Ολυμπία, Παλαιολόγου Ναυσικά, Παλαιολόγος Χρήστος