Έξι διαφορετικά ζευγάρια, σε έξι διαφορετικές κουζίνες, και έξι διαφορετικές πράξεις –χρονικές στιγμές στην πορεία της σχέσης τους, βιώνουν μια ζωή που θα μπορούσε να είναι στην ουσία ενός και μόνο ζευγαριού. Το κάτι κοινό στην ιστορία των σχέσεών μας, από τις καλές μέρες ως την παρακμή.